Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 1/2023

15:24 | 06/01/2023
Sang tháng mới, lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng OceanBank tiếp tục biến động tại các kỳ hạn 6 - 36 tháng. Trong khi đó, khách hàng doanh nghiệp được nhận mức lãi suất không đổi so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân trong tháng này.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng tại quầy đang được niêm yết trong khoảng 6 - 9,2%/năm với kỳ hạn 1 - 36 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Qua so sánh, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đang có cùng mức lãi suất là 6%/năm, không đổi so với tháng trước. Tương tự, lãi suất dành cho kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng cũng ổn định cùng tại mức 9,2%/năm.

Trong khi đó, ngân hàng nâng lãi suất các kỳ hạn 6 - 11 tháng thêm 0,8 điểm % lên 8,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng cũng có lãi suất tăng 0,4 điểm %, hiện đạt 9%/năm.

Với kỳ hạn 13 tháng và kỳ hạn 15 tháng, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất 9,2%/năm. So với tháng trước, lãi suất tiền gửi của hai kỳ hạn này đã tăng 0,6 điểm %.

Ảnh: OceanBank

Xét đến các khoản tiền gửi online, lãi suất tháng này được OceanBank triển khai trong cùng phạm vi 6 - 9,2%/năm với tiền gửi tại quầy và giống nhau tại tất cả các kỳ hạn.

Trong đó, biến động lãi suất tiền gửi qua kênh Internet như sau: kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng tăng 0,5 điểm %; kỳ hạn 12 tháng tăng 0,1 điểm %; kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng tăng 0,3 điểm %; và kỳ hạn 18 - 36 tháng giảm 0,3 điểm %.

Trường hợp có nhu cầu gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong thời gian ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần), khách hàng sẽ được nhận cùng mức lãi suất không đổi là 0,5%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

6

6

02 tháng

6

6

03 tháng

6

6

04 tháng

6

6

05 tháng

6

6

06 tháng

8,8

8,8

07 tháng

8,8

8,8

08 tháng

8,8

8,8

09 tháng

8,8

8,8

10 tháng

8,8

8,8

11 tháng

8,8

8,8

12 tháng

9

9

13 tháng

9,2

9,2

15 tháng

9,2

9,2

18 tháng

9,2

9,2

24 tháng

9,2

9,2

36 tháng

9,2

9,2

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

So với tháng trước, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp không có sự thay đổi trong tháng này.

Hiện tại, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 24 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, đang được huy động lãi suất trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất được triển khai cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Tương tự, lãi suất dành cho các phương thức lĩnh lãi khác cũng ổn định, cụ thể như sau: lĩnh lãi đầu kỳ là 4,39 - 5,83%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 4,59 - 6,03%/năm và lĩnh lãi hàng quý là 5,88 - 6,06%/năm.

Ngoài ra, OceanBank cũng đang áp dụng mức lãi suất ổn định 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

Các khoản tiết kiệm ngắn ngày, gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng tiếp tục được quy định với mức lãi suất 0,2%/năm.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

 

 

 

Over Night

0,2

 

 

 

1 tuần

0,2

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

01 tháng

4,6

4,39

 

 

02 tháng

4,6

4,39

4,59

 

03 tháng

5,1

4,85

5,07

 

04 tháng

5,1

4,85

5,06

 

05 tháng

5,1

4,85

5,05

 

06 tháng

5,7

5,39

5,63

 

07 tháng

5,7

5,39

5,62

 

08 tháng

5,7

5,39

5,6

 

09 tháng

5,7

5,39

5,59

 

10 tháng

5,7

5,39

5,58

 

11 tháng

5,7

5,39

5,56

 

12 tháng

6,2

5,83

6,03

6,06

24 tháng

6,2

5,83

5,85

5,88

Nguồn: OceanBank

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-oceanbank-moi-nhat-thang-12023-43202316152622363.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục