Lãi suất ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 11/2022

11:35 | 05/11/2022
Bước sang tháng 11, ngân hàng KienlongBank tiếp tục có động thái điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân ở hầu hết các kỳ hạn. Hiện, khung lãi suất áp dụng cho tiền gửi tại quầy đang dao động trong khoảng 6 - 7,75%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã phát hành biểu lãi suất tiền gửi mới với nhiều điều chỉnh tại phần lớn kỳ hạn.
Theo đó, khách hàng có các khoản tiền gửi tại quầy sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 6 - 7,75%/năm đối với kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. So với tháng trước, khung lãi suất này biến động trong khoảng 0,05 - 1 điểm %.

Cụ thể, ngân hàng huy động mức lãi suất 6%/năm cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, tăng 1 điểm %. Tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng, lãi suất được duy trì ở mức 7%/năm.

Trong khi đó, ngân hàng giảm 0,05 điểm % lãi suất về mức 7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 9 tháng. Hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng đang có cùng mức lãi suất là 7,1%/năm sau khi tăng 0,05 điểm %.

Theo ghi nhận, lãi suất tiết kiệm dành cho tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tăng 0,4 điểm % lên mức 7,5%/năm. Khách hàng có tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 7,6%/năm, tăng 0,3 điểm %.

Ảnh: Kienlongbank

Tại kỳ hạn 15 tháng và 17 tháng, ngân hàng niêm yết cùng mức lãi suất là 7,7%/năm, tương ứng với mức tăng 0,2 điểm % và 1 điểm % so với tháng trước.

Tương tự, lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng được điều chỉnh tăng 0,15 - 1 điểm % lên cùng mức 7,75%/năm.

Bên cạnh các kỳ hạn vừa liệt kê, KienlongBank còn triển khai các khoản tiền gửi không kỳ hạn, kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cho khách hàng có nhu cầu. Theo ghi nhận ngày 5/11, mức lãi suất áp dụng cho các trường hợp này là 1%/năm, đồng loạt tăng 0,5 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

1

Tiền gửi thanh toán

1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

1

         

2 tuần

1

         

3 tuần

1

         

01 tháng

6

       

5,97

02 tháng

6

     

5,99

5,94

03 tháng

6

     

5,97

5,91

04 tháng

6

     

5,96

5,88

05 tháng

6

     

5,94

5,85

06 tháng

7

   

6,94

6,9

6,76

07 tháng

7

     

6,88

6,73

08 tháng

7

     

6,86

6,69

09 tháng

7

   

6,88

6,84

6,65

10 tháng

7,1

     

6,92

6,7

11 tháng

7,1

     

6,9

6,67

12 tháng

7,5

 

7,36

7,3

7,25

6,98

13 tháng

7,6

     

7,33

7,02

15 tháng

7,7

   

7,42

7,37

7,02

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

7,75

 

7,47

7,4

7,35

6,94

24 tháng

7,75

7,47

7,34

7,27

7,23

6,71

36 tháng

7,75

7,22

7,09

7,03

6,99

6,29

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng gửi tiền online

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho khách hàng gửi tiền online cũng đồng loạt tăng trong tháng 11.

Cụ thể, ngân hàng đang huy động lãi suất vào khoảng 6 - 8,9%/năm sau khi tăng 0,9 - 1,55 điểm % tại các kỳ 1 - 36 tháng. Trong đó, mức tăng cao nhất là 1,55 điểm % được ghi nhận tại kỳ hạn 9 tháng, theo sau là kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng với mức tăng 1,5 điểm %.

Đối với hình thức gửi tiền này, lãi suất ngân hàng cao nhất đang được niêm yết là 8,9%/năm áp dụng cho các kỳ hạn 9 - 15 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

6

02 tháng

6

03 tháng

6

06 tháng

8,8

09 tháng

8,9

12 tháng

8,9

13 tháng

8,9

15 tháng

8,9

18 tháng

8,8

24 tháng

8,8

36 tháng

8,8

Nguồn: Kienlongbank

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-kien-long-moi-nhat-thang-112022-42202211511250532.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu