Lãi suất ngân hàng Bảo Việt tháng 12/2022 cao nhất 9,4%/năm

07:31 | 02/12/2022
Bước sang tháng 12, ngân hàng BaoViet Bank tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất được niêm yết cho các kỳ hạn 6 - 36 tháng tăng 0,5 - 1,2 điểm % lên trong khoảng 5,65 - 9,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo khảo sát, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) huy động biểu lãi suất tiền gửi mới trong tháng 12. Trong đó, lãi suất được điều chỉnh tăng 0,5 - 1,2 điểm % tại các kỳ hạn 6 - 36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. 

Chi tiết hơn, khách hàng có tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất 5,65%/năm. Tương tự, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 3 tháng sẽ được ngân hàng áp dụng mức lãi suất là 5,9%/năm.

Bước sang tháng 12, mức lãi suất 5,75%/năm tiếp tục được ngân hàng triển khai cho các kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 6 tháng tăng 1,2 điểm % lên mức 8,8%/năm.

Trường hợp có tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 8,85%/năm, tăng 1,2 điểm % so với tháng 11. Tại các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng Bảo Việt cùng tăng 1,2 điểm % lên mức 9%/năm.

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất tiết kiệm được áp dụng tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng ở mức 9,4%/năm, tăng 1,2 điểm %. Tại kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, ngân hàng huy động mức lãi suất là 9%/năm, tăng 0,8 điểm % so với trước đó.

So với tháng 11, khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 8,8%/năm (tăng 1 điểm %) và 8,3%/năm (tăng 0,5 điểm %).

Ảnh: BaoViet Bank

Ngoài ra, ngân hàng BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất là 0,8%/năm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 7 - 21 ngày hoặc không kỳ hạn.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng điều chỉnh tăng mức lãi suất tiết kiệm cho các hình thức lĩnh lãi khác, cụ thể: Lĩnh lãi định kỳ quý tăng 0,42 - 1,17 điểm % lên trong khoảng 7,58 - 9,21%/năm; lĩnh lãi định kỳ hàng tháng tăng 0,41 - 1,16 điểm % lên trong khoảng 5,63 - 9,14%/năm; lĩnh lãi trước tăng 0,32 - 1,11 điểm % lên trong khoảng 5,59 - 8,59%/năm. 

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân tháng 12/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước (%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng (%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý (%/năm)

Không kỳ hạn

 

0,8

   

7 ngày

 

0,8

   

14 ngày

 

0,8

   

21 ngày

 

0,8

   

1 tháng

5,62

5,65

   

2 tháng

5,59

5,65

5,63

 

3 tháng

5,81

5,9

5,87

 

4 tháng

5,64

5,75

5,7

 

5 tháng

5,61

5,75

5,69

 

6 tháng

8,43

8,8

8,64

8,7

7 tháng

8,42

8,85

8,66

 

8 tháng

8,36

8,85

8,63

 

9 tháng

8,43

9

8,74

8,8

10 tháng

8,38

9

8,71

 

11 tháng

8,32

9

8,68

 

12 tháng

8,59

9,4

9,14

9,21

13 tháng

8,53

9,4

9,1

 

15 tháng

8,09

9

8,65

8,71

18 tháng

7,93

9

8,55

8,61

24 tháng

7,48

8,8

8,24

8,3

36 tháng

6,64

8,3

7,53

7,58

Nguồn: BaoViet Bank

Ngoài ra, ngân hàng Bảo Việt còn triển khai sản phẩm tiết kiệm Ez-Saving cho những khách hàng có nhu cầu. Trong tháng 12 này, biểu lãi suất được ngân hàng huy động cho sản phẩm này vào khoảng 6 - 9,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất được áp dụng tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng tăng 0,3 - 1,2 điểm % lên trong khoảng 8,5 - 9,5%/năm và giữ nguyên tại các kỳ hạn khác so với tháng 11.

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 12/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng (%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý (%/năm)

7 ngày

0,8

   

14 ngày

0,8

   

21 ngày

0,8

   

1 tháng

6

   

2 tháng

6

5,94

 

3 tháng

6

5,98

 

4 tháng

6

5,97

 

5 tháng

6

5,97

 

6 tháng

9,1

9,02

9,05

7 tháng

9,5

9,31

 

8 tháng

9,2

9,11

 

9 tháng

9,2

9,1

9,15

10 tháng

9,2

9,05

 

11 tháng

9,2

9,05

 

12 tháng

9,5

9,29

9,23

13 tháng

9,5

9,36

 

15 tháng

9,4

9,32

9,35

18 tháng

9

8,92

8,95

24 tháng

9

8,92

8,95

36 tháng

8,5

8,42

8,45

Nguồn: BaoViet Bank

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-bao-viet-thang-122022-cao-nhat-94nam-4220221227329148.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục