Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 12/2022

17:15 | 01/12/2022
Trong tháng 12/2022, lãi suất tăng nhẹ từ 0,5 điểm % đến 1,1 điểm % tại đa số kỳ hạn đối với cả hai hình thức tiết kiệm thông thường và tiết kiệm online.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt áp dụng cho hình thức tiết kiệm thông thường trong tháng 12/2022

Khảo sát ngày 1/12, biểu lãi suất tiết kiệm thường tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) có sự điều chỉnh tăng cho các kỳ hạn 6 - 12 tháng. Do đó, lãi suất huy động đang được niêm yết ở mức từ 6%/năm đến 9,4%/năm áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Song song đó, Ngân hàng Bản Việt ấn định lãi suất tiết kiệmkỳ hạn 36 - 60 tháng cùng mức là 9,4%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 36 - 48 tháng cùng tăng 0,6 điểm %, riêng kỳ hạn 60 tháng tăng 0,5 điểm %.

Trong trường hợp khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn và ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần sẽ được áp dụng mức lãi suất tương ứng là 1%/năm.

Cũng tại biểu lãi suất này, khách hàng không chỉ được tham gia gửi tiết kiệm bằng hình thức trả lãi cuối kỳ mà còn có thể lựa chọn thêm nhiều phương thức trả lãi khác như: trả lãi trước (5,85 - 8,46%/năm); trả lãi hàng tháng (5,94 - 8,83%/năm) và trả lãi theo quý (7,78 - 8,9%/năm).

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Bản Việt mới nhất

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất tiền gửi tiết kiệm online cũng được ghi nhận tăng tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Vì vậy, khung lãi suất sẽ dao động trong khoảng 6 - 9,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 1 - 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

So với tháng trước, tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng có lãi suất cao hơn 0,8 điểm %, kỳ hạn 7 tháng cao hơn 0,9 điểm % và kỳ hạn 8 - 9 tháng đồng loạt tăng 1 điểm %.

Tại kỳ hạn 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng, lãi suất tăng lần lượt 0,9 điểm %, 0,8 điểm % và 0,7 điểm %.

Đồng thời, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,8 điểm % và kỳ hạn 18 - 24 tháng cùng tăng 0,6 điểm %, hiện đang có cùng mức lãi suất cao nhất là 9,5%/năm.

Bên cạnh đó, khi gửi tiền tiết kiệm online tại Ngân hàng Bản Việt, khách hàng còn có thể lựa chọn hai hình thức trả lãi linh hoạt khác là:

- Trả lãi trước: Lãi suất từ 5,85%/năm đến 8,69%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 5,94%/năm đến 9,02%/năm.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.
Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-ban-viet-tang-tai-da-so-ky-han-trong-thang-122022-422022121171618535.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục