Lãi sau thuế KSFinance vượt 45% kế hoạch cả năm

10:27 | 04/11/2022
Luỹ kế 9 tháng, KSFinace đạt lãi sau thuế hơn 601 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ và vượt 45% kế hoạch lãi năm. Tại ngày 30/9, công ty có hơn 360 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước tại hai dự án Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Riverside.

Theo BCTC quý III của CTCP Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán: KSF), doanh thu thuần ghi nhận hơn 211 tỷ đồng, chiếm 64% là doanh thu từ hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán.

Giá vốn giảm 77% còn 40 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp gần 172 tỷ đồng, gấp 3,7 lần giá trị cùng kỳ.

Doanh thu tài chính hơn 151 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 32% và 123%, lên 1.194 tỷ đồng và 601 tỷ đồng.

Năm nay, KSFinance đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 414 tỷ đồng. Sau ba quý, công ty đã vượt 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản đạt 12.595 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Các khoản phải thu hơn 8.005 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản, tăng 33%. Trong đó, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 3.487 tỷ đồng, gấp đôi giá trị đầu năm.

Khoản phải thu về cho vay của KSFinance. Nguồn: BCTC công ty.

Các khoản phải thu cả ngắn và dài hạn cũng đạt gần 1.677 tỷ đồng, tăng 46%, trong đó phải thu từ CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt hơn 990 tỷ đồng, phải uỷ thác đầu tư 420 tỷ đồng, phải thu về lãi cho vay gần 217 tỷ đồng.

Tiền mặt đạt 1.751 tỷ đồng, tăng 22%, trong đó hơn 993 tỷ đồng là khoản đầu tư ngắn hạn vào chứng khoán kinh doanh.

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Sunshine City Sài Gòn gần 1.950 tỷ đồng, là chi phí đầu tư xây dựng lũy kế của các toà tháp từ S2 đến S9 thuộc dự án. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận 293 tỷ đồng tồn kho tại các bất động sản thành phẩm từ tòa tháp S1 thuộc dự án trên và dự án Sunshine Riverside. 

Mặt khác, tại ngày 30/9, công ty cũng có gần 643,5 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, trong đó 350 tỷ đồng là từ người mua căn hộ thuộc dự án Sunshine City Sài Gòn và 11,6 tỷ đồng từ người mua căn hộ dự án Sunshine Riverside. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lai-sau-thue-ksfinance-vuot-45-ke-hoach-ca-nam-432022113161310752.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Giao Dịch Chứng Khoán Với Phí từ 0.05%