Lãi sau thuế Cienco4 tăng gấp 4,5 lần trong quý IV/2022

19:42 | 16/01/2023
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Cienco 4 lần lượt ghi nhận 2.976 tỷ đồng và 2.013 tỷ đồng, tương ứng tăng 48% và 153% so với năm trước. Doanh thu từ bán vật tư và chuyển nhượng bất động sản đều tăng bằng lần so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 mới công bố của CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán: C4G), doanh thu thuần đạt gần 929 tỷ đồng, tăng 79,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán gấp đôi quý IV/2021, biên lợi nhuận gộp giảm còn 12% trong khi cùng kỳ đạt 22%.

Lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính, chi phí quản lý giảm. Công ty cũng ghi nhận khoản lãi hơn 4,7 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 7,2 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận lợi nhuận khác 23,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 1,4 tỷ đồng 

Do đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 10,5 tỷ đồng. 

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của Cienco 4 gần 2.976 tỷ đồng (tăng 48% so với năm 2021), trong đó, 1.958,5 tỷ đồng đến từ hợp đồng xây dựng (tăng 24%), 335 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng dự án Long Sơn 1A (cùng kỳ hơn 38 tỷ đồng), 324 tỷ đồng từ bán vật tư, 289 tỷ đồng từ thu phí BOT...

Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 110% so với cùng kỳ, đạt 168,3 tỷ đồng. Năm 2022, Cienco 4 đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, như vậy công ty thực hiện được 56% kế hoạch.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 ghi nhận 8.447 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, chiếm gần 42% là các khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn), gần 3.511 tỷ đồng, tăng 47%, phần lớn là phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.578 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 41%, ghi nhận 786 tỷ đồng, là giá trị công trình đã hoàn thành nghiệm thu với các nhà thầu phụ và sẽ nghiệm thu quyết toán với chủ đầu tư. Công ty cho biết không có công trình tồn đọng và có dấu hiệu tổn thất.

Tổng dư nợ tài chính của Cienco 4 hơn 3.547,5 tỷ đồng (chiếm 42% tổng nguồn vốn), giảm 9,7%, trong đó, vay dài hạn BIDV – Chi nhánh Nghệ An hơn 2.048 tỷ đồng để phục vụ các dự án như Cầu Hiếu 2, Quốc lộ 1A đoạn Nam Bến Thuỷ, nút giao Quốc lộ 46, cầu Yên Xuân…

Liên quan đến dòng tiền của công ty, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 23,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 203 tỷ đồng, chủ yếu do công ty chi nhiều hơn cho nhà cung cấp, cho người lao động, trả lãi vay. Dòng tiền đầu tư cũng âm hơn 397 tỷ đồng chủ yếu do chi tiền cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác.

Song nhờ khoản thu hơn 1.125 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, dòng tiền thuần trong kỳ dương 110,5 tỷ đồng.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lai-sau-thue-cienco4-tang-gap-45-lan-trong-quy-iv2022-432023116143248351.htm

Cùng chuyên mục