Lãi ròng quý III Hải Phát Invest tăng gấp 3 nhờ đẩy mạnh bán bất động sản

08:40 | 30/10/2022
Thu về hơn 680 tỷ đồng từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, lợi nhuận quý III của Hải Phát Invest tăng bằng lần.

BCTC hợp nhất quý III/2022 của CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) hạch toán doanh thu thuần đạt gần 726 tỷ đồng, gấp 2,8 lần và LNST gần 93 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ gần 93 tỷ đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu bất động sản tăng mạnh từ gần 191 tỷ lên 683 tỷ, kéo theo đó, chi phí giá vốn tăng mạnh lên hơn 445 tỷ đồng.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu (lãi tiền gửi, tiền cho vay) ghi nhận giảm một nửa còn hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí (chủ yếu là lãi tiền vay) tăng mạnh từ hơn 8 tỷ lên gần 95 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Hải Phát Invest đạt gần 1.308 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% và hơn 123 tỷ đồng LNST, giảm 35% so với cùng kỳ 2021.

Tổng tài sản của công ty tại ngày 30/9 gần 10.286 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ so với đầu năm. Chủ yếu khoản phải thu dài hạn tăng từ gần 563 tỷ lên gần 1.318 tỷ (hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác). Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản phải thu ngắn hạn khác trị giá 1.475 tỷ đồng, bao gồm tiền tạm ứng và các khoản đặt cọc theo hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần, dự án giữa công ty và một số đối tác.

Hàng tồn kho không biến động nhiều, ghi nhận 3.807 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản để bán đã hoàn thành. Tính đến 30/9, Hải Phát có 509 tỷ đồng tiền trả trước của người mua, tăng mạnh so với con số 28 tỷ đồng đầu năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản bất động sản đầu tư trị giá hơn 984 tỷ đồng cùng với 91 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chủ yếu tại các dự án như Tân Tây Đô, dự án Đồng Quang, dự án Bình An – Cần Thơ, dự án Tây Nam An Khánh,…

Hải Phát Invest cũng đang ghi nhận khoản đặt cọc 334 tỷ đồng cho một đối tác để đầu tư vào dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến, Mũi Né, Bình Thuận.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh so với đầu năm, từ gần 635 tỷ đồng về hơn 68 tỷ đồng. Hải Phát còn có khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn giá trị hơn 334 tỷ đồng tại ngày 30/9.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 Hải Phát Invest).

Nợ trái phiếu hơn 3.500 tỷ đồng

Tổng nợ phải trả của Hải Phát Invest tại thời điểm 30/9 hơn 6.651 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ so với đầu năm, chủ yếu tăng khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Trong đó, tổng nợ vay tại các ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp hơn 4.754 tỷ đồng. Riêng khoản vay trái phiếu bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn chiếm hơn 3.572 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ so với cuối quý II (gần 4.200 tỷ) và giảm khoảng 7% so với đầu năm (hơn 3.860 tỷ đồng).

Hai lô trái phiếu tổng giá trị 800 tỷ đồng đáo hạn vào cuối năm nay và đầu năm năm 2023 đã được doanh nghiệp và các nhà đầu tư ký các văn bản thỏa thuận về việc gia hạn kỳ hạn thêm 12 tháng vào hồi tháng 7 vừa qua.

 Các đợt phát hành trái phiếu của Hải Phát Invest từ năm 2021 đến nay. (Nguồn: Hải Phát Invest). 

Thông tin trên BCTC hợp nhất quý III cho thấy, 9 tháng đầu năm, Hải Phát Invest đã chi gần 261 tỷ đồng để trả tiền lãi vay.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp tiếp tục âm hơn 146 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm hơn 2.611 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 470 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính không đủ bù đắp khiến dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 566 tỷ đồng.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/lai-rong-quy-iii-hai-phat-invest-tang-gap-3-nho-day-manh-ban-bat-dong-san-422022103005546509.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu