Kosy thực hiện 9% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

15:46 | 30/10/2022
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Kosy ghi nhận doanh thu thuần 1.016 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 19,7 tỷ đồng, tăng 30%, tương đương thực hiện được 9% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Kosy (mã chứng khoán: KOS), công ty đạt doanh thu thuần 299,4 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhờ tăng doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa.

Trong quý, doanh thu tài chính công ty giảm 24% còn 2,5 tỷ đồng do không ghi nhận doanh thu từ lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư như cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lãi tiền gửi tiền vay tăng cao khiến chi phí tài chính công ty tăng từ 3,5 tỷ đồng lên 26,6 tỷ đồng, cùng với chi phí quản lý cũng tăng 131% đạt 11,3 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 2,9 tỷ đồng, tăng 7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Kosy ghi nhận doanh thu thuần 1.016 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 19,7 tỷ đồng, tăng 30%.

  KQKD 9 tháng đầu năm của Kosy. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay của Kosy là 220 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 9% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của công ty tăng 10% so với đầu năm, đạt 4.267 tỷ đồng, chủ yếu do tăng 80% khoản tài sản cố định.

Việc tăng tài sản cố định cũng khiến cho dòng tiền từ hoạt động đầu tư của công ty âm 147,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 48,8 tỷ đồng, qua đó, lưu lưu chuyển tiền thuần trong kỳ cũng âm gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của công ty cũng tăng 23%, đạt 1.607 tỷ đồng, phần lớn do tăng chi phí tại các dự án như Kosy Lào Cai (435 tỷ đồng), Kosy Cầu Gồ (12 tỷ đồng), Kosy Bắc Giang (231 tỷ đồng), Kosy Gia Sàng 11 (431 tỷ đồng), Kosy Hà Nam (193,5 tỷ đồng),...

Liên quan đến nguồn vốn của công ty, tổng nợ tài chính tại ngày 30/9 đạt 1.607 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, phần lớn do tăng khoản vay tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga - Sở giao dịch ( đạt 102,5 tỷ đồng), Vietinbank (đạt 30,5 tỷ đồng), PVcom Bank ( đạt 50 tỷ đồng), VP Bank (103 tỷ đồng), BIDV (đạt 222,3 tỷ đồng),... và ghi nhận thêm 2 khoản vay mới từ BaoViet Bank (84,6 tỷ đồng) và Lienvietpostbank (48,5 tỷ đồng).

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/kosy-thuc-hien-9-muc-tieu-loi-nhuan-sau-9-thang-dau-nam-4320221030151748270.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục