Kinh Bắc muốn mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC, hủy kế hoạch phát hành thêm

16:30 | 07/12/2022
Kinh Bắc lên phương án chi tối đa là 3.400 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ. Tại ngày 30/9, Kinh Bắc ghi nhận khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trị giá 1.323 tỷ đồng; tổng nợ vay ngắn và dài hạn xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn chiếm 50% tổng nợ vay.

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2. Trong đó có tờ trình về việc hủy kế hoạch huy động vốn bằng cổ phiếu, ngược lại công ty dự kiến trình cổ đông thông qua mua phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Muốn mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC

Cụ thể, HĐQT Kinh Bắc muốn xin ý kiến cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 để huy động vốn, tái cấu trúc nợ và đầu tư vào các đơn vị thành viên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/2/2022.  

Công ty cho rằng, do diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 bị sụt giảm mạnh khiến các cổ phiếu bị giảm giá nghiêm trọng. Trong đó có cổ phiếu KBC, điều này không thuận lợi cho việc phát hành riêng cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

 

Đồng thời, HĐQT Kinh Bắc dự kiến sẽ trình cổ đông về việc thông qua mua lại 100 triệu cổ phiếu,  tương ứng 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để giảm vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là thoả thuận hoặc khớp lệnh. CTCP Chứng khoán Navibank sẽ là đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu. 

Giá mua sẽ được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cp, tương ứng với số tiền chi tối đa là 3.400 tỷ đồng. Chốt phiên ngày 6/12, cổ phiếu KBC giao dịch tại 22.100 đồng/cp.

Thời gian dự kiến giao dịch là sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo đăng ký mua cổ phiếu và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. 

Diễn biến giá cổ phiếu KBC từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

Kinh Bắc cho biết nguồn vốn thực hiện mua lại từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện.

Theo BCTC hợp nhất quý III, tại ngày 30/9, tổng nguồn vốn của Kinh Bắc là 33.338 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 16.841 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ 7.676 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần có 2.743 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển là 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.834 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/9, Kinh Bắc ghi nhận khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trị giá 1.323 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn và dài hạn xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn chiếm 50% tổng nợ vay.

Lên mục tiêu lãi sau thuế 4.000 tỷ, trả cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% 

Năm 2023, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất à 4.000 tỷ đồng.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ KBC.

Theo tờ trình, Kinh Bắc muốn chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ là 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023. Công ty có thể chi trả, tạm ứng cho cổ đông thành một đợt hoặc nhiều đợt trong năm.

Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của công ty.

Ngoài ra, HĐQT công ty còn dự kiến trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết theo quy định của pháp luật do Tổng công ty đã phát hành và phát hành mới trong năm 2023 cho đến thời điểm của kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2024 (bao gồm cả các trái phiếu do HĐQT thông qua phương án phát hành). Và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết các trái phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.    

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/kinh-bac-muon-mua-lai-100-trieu-co-phieu-kbc-huy-ke-hoach-phat-hanh-them-422022127121410183.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục