KBC: Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm giảm gần 92%

16:32 | 30/08/2022
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) mới công bố thông tin bất thường giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 giữa báo cáo tài chính công ty tự lập và đã được kiểm toán soát xét.

– Tại báo cáo tự lập, KBC ghi nhận hơn 2.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau soát xét bởi công ty kiểm toán, chỉ tiêu này đã giảm 91,8% xuống còn 200,2 tỷ đồng.   

– Giải trình về khoản chênh lệch này, KBC cho biết trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tự lập, Công ty ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng. Đô thị Kinh Bắc cho biết theo báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập, giá trị hợp lý tài sản thuần của Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng ước tính là khoảng 4.805 tỷ đồng. Đây thực chất là việc đánh giá lại tài sản mua rẻ.   

kbc
 

– Tuy nhiên, theo công văn mới đây của đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY),  đơn vị này đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Nhưng do số lượng các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá nên công việc xoát xét của EY với báo cáo định giá trên chưa được hoàn tất.   

– Do đó, trên BCTC bán niên, Đô thị Kinh Bắc sẽ chưa ghi nhận thu nhập từ giao dịch định giá tài sản này. KBC cho rằng việc hoàn tất kế toán tạm thời của công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng sẽ được ghi nhận sau khi EY hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào BTCT hợp nhất năm 2022   

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục