Hưng Thịnh Land dời ngày đáo hạn và lên phương án mua lại toàn bộ lô trái phiếu 500 tỷ đồng

17:17 | 21/03/2023
Hưng Thịnh Land vừa tổ chức họp Hội nghị Người sở hữu trái phiếu HTLAND.2020.TV01 với các nội dung về điều chỉnh kỳ hạn, phương án mua lại trước hạn và điều chỉnh lãi suất lô trái phiếu này.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải bản công bố thông tin của CTCP Hưng Thịnh Land về nội dung nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu HTLAND.2020.TV01, tổ chức vào ngày 19/3 vừa qua, căn cứ hợp đồng người đại diện sở hữu trái phiếu giữa Hưng Thịnh Land và Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Cụ thể, Hội nghị đã thông qua điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu từ 3 năm (36 tháng) kể từ ngày phát hành thành 43 tháng kể từ ngày phát hành. Ngày đáo hạn cũng được điều chỉnh thành ngày 20/10 tới đây, thay vì ngày 20/3 như trước.

Hội nghị cũng thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu này ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 20/10 tối thiểu theo tiến độ thanh toán. Nội dung này cũng cho phép Hưng Thịnh Land được thanh toán chậm tối đa 5 ngày làm việc so với ngày cam kết theo tiến độ, ngoại trừ hai kỳ thanh toán gần nhất là ngày 20/3 và ngày 31/3.

 Tiến độ thanh toán trái phiếu HTLAND.2020.TV01. (Nguồn: trích Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu HTLAND.2020.TV01).

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu tại các tài liệu phát hành, theo đó bổ sung thêm điều khoản mới là kể từ năm thứ tư trở đi (kể từ ngày 20/3), lãi suất cố định áp dụng là 15%/năm.

Trong trường hợp Hưng Thịnh Land thanh toán lãi gốc, lãi chậm so với cam kết thanh toán nêu trên thì phải chịu lãi suất 18%/năm đối với phần trả chậm tính trên số ngày chậm trả.

Nghị quyết Hội nghị này cũng cho biết, trong trường hợp Hưng Thịnh Land vi phạm một trong các nội dung nêu trên, đại diện người sở hữu trái phiếu sẽ gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp phải mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vi phạm. 

Nói thêm về lô trái phiếu HTLAND.2020.TV01 trên, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được phát hành vào ngày 20/3/2020 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, nhằm mục đích hợp tác đầu tư và công ty thực hiện dự án bất động sản, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty thực hiện dự án bất động sản. 

Các tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này bao gồm vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phúc và bất động sản, động sản phát sinh từ dự án Khu căn hộ thương mại Đại Phú (tỉnh Bình Dương) của Đại Phúc.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Land cũng sử dụng cổ phần tại CTCP Hương Sen và động sản phát sinh từ dự án tại thị trấn Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của doanh nghiệp này làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hung-thinh-land-doi-ngay-dao-han-va-len-phuong-an-mua-lai-toan-bo-lo-trai-phieu-500-ty-dong-432023321171357271.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục