Hưng Thịnh Incons lãi 133 tỷ đồng sau 9 tháng, có hơn 6.500 tỷ đồng khoản phải thu

09:55 | 02/11/2022
Theo BCTC của Hưng Thịnh Incons, lãi sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt gần 133 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối quý III, khoản phải thu đạt trên 6.500 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản doanh nghiệp.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) ghi nhận doanh thu thuần tăng 54% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1.004 tỷ đồng, nhờ tăng doanh thu từ hợp đồng xây dựng và doanh thu dịch vụ khác.

Trong kỳ, do không ghi nhận khoản lãi phạt thanh lý hợp đồng nên doanh thu hoạt động tài chính của Hưng Thịnh Incons giảm 18% còn 17,5 tỷ đồng.

Các chi phí tài chính, chi phí quản lý lần lượt tăng 41% và 53%, cùng với khoản lỗ khác 1,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 20,6 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 3,4 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hưng Thịnh Incons đạt doanh thu thuần 4.249 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận sau thuế 132,8 tỷ đồng, giảm 7%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng, như vậy, sau 3 quý kinh doanh, công ty đã thực hiện được 50% mục tiêu lợi nhuận năm. 

 KQKD 6 tháng đầu năm của Hưng Thịnh Incons. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

Tổng tài sản của công ty tính tới ngày 30/9 đạt 8.469 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn, đạt 6.588 tỷ đồng (chiếm 76% tổng tài sản).

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 28%, đạt 3.485 tỷ đồng, các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 27%, đạt 2.256 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho cũng giảm nhẹ so với đầu năm, đạt 1.002 tỷ đồng. Công ty cũng không ghi nhận khoản bất động sản hoàn thành tại các căn hộ chung cư thuộc dự án Richmond City như đầu năm, mặt khác, giá trị bất động sản dở dang tại dự án này đã tăng từ 27 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng.

Về phần nợ tài chính, tổng nợ tại ngày 30/9 của công ty đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 26%, phần lớn do tăng khoản vay tại TPBank (747,3 tỷ đồng), MBbank (197 tỷ đồng), VPBank (203,8 tỷ đồng), MSB (448 tỷ đồng) và 296,6 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu. 

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hung-thinh-incons-lai-133-ty-dong-sau-9-thang-co-hon-6500-ty-dong-khoan-phai-thu-432022103116928680.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu