Giao dịch lớn cổ phiếu VAT, BSI, TID, SSG, BIG, DHC, SSB, PTC

23:19 | 07/10/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VAT, BSI, TID, SSG, BIG, DHC, SSB, PTC.

Đăng ký bán ra: TID, SSG

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (Mã: TID): Bà Dương Thị Loan Anh đăng ký bán 44.180 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/10 đến ngày 9/11.

CTCP Vận tải biển Hải Âu (Mã: SSG): Ông Nguyễn Đức Mạnh, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 368.770 cổ phiếu (tương đương 7,4% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 10/11.

Đăng ký mua vào: BIG, DHC, SSB, PTC

CTCP Big Invest Group (Mã: BIG): Ông Võ Phi Nhật Huy đăng ký mua 66.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/10 đến ngày 8/11.

CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC): Bà Hồ Thị Song Ngọc, Phó Tổng giám đốc thông báo đã mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến ngày 5/10.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (Mã: SSB): Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 4 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 3/10.

CTCP Đầu tư ICapita (Mã: PTC): Ông Võ Anh Linh, chồng bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 4 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 5/10.

Cổ đông lớn: VAT, BSI

CTCP VT Vạn Xuân (Mã: VAT): Bà Trần Kim Phượng thông báo đã mua 141.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 30/9.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã: BSI): Hana Securrities Co., Ltd thông báo đã mua 65,7 triệu cổ phiếu (tương đương 35% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 30/9.

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-vat-bsi-tid-ssg-big-dhc-ssb-ptc-422022107231656722.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu