Giao dịch lớn cổ phiếu SJC, TCI, LMH, C22, PDR, PAC, HMH, NTP, BIG, FDC, VTO, NNC

20:59 | 29/11/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SJC, TCI, LMH, C22, PDR, PAC, HMH, NTP, BIG, FDC, VTO, NNC.

Đăng ký bán ra: LMH, C22, PDR, PAC

CTCP Quốc tế Holding (Mã: LMH): Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-30/12.

CTCP 22 (Mã: C22): Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông báo đã bán 160.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 18-24/11.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR): Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 6,7 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 28/11.

CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã: PAC): CTCP Bông Bạch Tuyết thông báo đã bán 375.240 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 24/11.

Đăng ký mua vào: HMH, NTP, BIG, FDC, VTO, NNC

CTCP Hải Minh (Mã: HMH): CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 1-30/12.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP): Công đoàn CTCP Nhựa thiếu niên Tiền Phong thông báo đã mua 376.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 31/10 đến ngày 25/11.

CTCP Big Invest Group (Mã: BIG): CTCP Đầu tư HVA thông báo đã mua 600.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 25/11.

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư (Mã: FDC): CTCP Chứng khoán Thành Công đăng ký mua 3,6 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-31/12.

CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã: VTO): Bà Phạm Thị Thu Hằng, vợ ông Nguyễn Chí Nam, Thành viên HĐQT thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến ngày 9/11.

CTCP Đá Núi Nhỏ (Mã: NNC): CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương đăng ký mua 648.800 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/12 đến ngày 3/1.

Cổ đông lớn: SJC, TCI

CTCP Sông Đà 1.01 (Mã: SJC): Ông Phạm Khánh Phương thông báo đã mua 66.800 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 18/11.

CTCP Chứng khoán Thành Công (Mã: TCI): Bà Phạm Thị Hồng thông báo đã bán 170.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 25/11.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-sjc-tci-lmh-c22-pdr-pac-hmh-ntp-big-fdc-vto-nnc-4220221129201725965.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục