Giao dịch lớn cổ phiếu SJC, SHI, SHS, TVC, LHC, CBS, PTT, HBC, DC4, MWG, HAX

22:45 | 07/11/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SJC, SHI, SHS, TVC, LHC, CBS, PTT, HBC, DC4, MWG, HAX.

Đăng ký bán ra: SHS

CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (Mã: SHS): Bà Trần Thị Thu Thanh, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 667.500 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 8-30/11.

Đăng ký mua vào: TVC, LHC, CBS, PTT, HBC, DC4, MWG, HAX

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã: TVC): Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 8/11 đến ngày 7/12.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Mã: LHC): Bà Nguyễn Thị Mai Lan, mẹ ông Trần Việt Thắng, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 550.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 9-30/11.

CTCP Mía đường Cao Bằng (Mã: CBS): Ông Nông Văn Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 786.319 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 8-24/11.

CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Mã: PTT): Tổng CTCP Vận tải Dầu khí đăng ký mua 600.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến ngày 8/12.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC): Ông Lê Viết Hà, Tổng giám đốc thông báo đã mua 301.460 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 3/11.

CTCP Xây dựng DIC Holdings (Mã: DC4): Ông Trần Gia Phúc, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 đến ngày 9/12.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG): Ông Trần Huy Thanh Tùng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/11 đến ngày 9/12.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Mã: HAX): Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/11 đến ngày 9/12.

Cổ đông lớn: SJC, SHI

CTCP Sông Đà 1.01 (Mã: SJC): Ông Phạm Khánh Phương thông báo đã mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu (tương đương 45,51% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 28/10.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (Mã: SHI): Bà Đoàn Thị Tuyết thông báo đã bán 2,1 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 3/11.

 

 

 

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-sjc-shi-shs-tvc-lhc-cbs-ptt-hbc-dc4-mwg-hax-42202211722443288.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Giao Dịch Chứng Khoán Với Phí từ 0.05%