Giao dịch lớn cổ phiếu OCH, MIM, PCG, SCS, FRC, DGC, MWG

20:01 | 21/11/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu OCH, MIM, PCG, SCS, FRC, DGC, MWG.

Đăng ký bán ra: PCG, SCS

CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (Mã: PCG): Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú thông báo đã bán 2.771.700 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 16/11.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Mã: SCS): Bà Đỗ Thị Thọ, mẹ vợ ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng giám đốc đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

Đăng ký mua vào: FRC, DGC, MWG

CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (Mã: FRC): Tổng Công ty Vận tải thủy – CTCP đăng ký mua 569.235 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến ngày 16/12.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC): Ông Đào Hữu Huyền, bố đẻ ông Đào Hữu Duy Anh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông báo đã mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 17-21/11.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã: MWG): Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT thông báo đã mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 15-18/11.

Cổ đông lớn: OCH, MIM, PCG

CTCP One Capital Hospitality (Mã: OCH): CTCP IDS Equity Holdings thông báo đã mua 9,8 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 18/11.

CTCP Khoáng sản và Cơ khí (Mã: MIM): Bà Đoàn Thị Lan thông báo đã mua 204.800 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 18/11.

CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (Mã: PCG): Bà Thái Thị Duyên Hải thông báo đã mua 2.771.700 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 16/11.

 

 

 

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-och-mim-pcg-scs-frc-dgc-mwg-422022112119544220.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Giao Dịch Chứng Khoán Với Phí từ 0.05%