Giao dịch lớn cổ phiếu MIM, CRE, VIB, CMG, VIB, HPX

20:00 | 29/09/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu MIM, CRE, VIB, CMG, VIB, HPX.

Đăng ký bán ra: CMG, VIB, HPX

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã: CMG): Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo đã bán gần 3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 23/9.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB): Ông Đỗ Xuân Thụ đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 4/10 đến ngày 2/11.

CTCP Đầu tư Hải Phát (Mã: HPX): Ông Đỗ Quý Thành, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 7.750.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 3/11.

Đăng ký mua vào: MIM, CRE, VIB

CTCP Khoáng sản và Cơ khí (Mã: MIM): Ông Phạm Hữu Thu, Thành viên BKS đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 28/10.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Mã: CRE): Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5,7 triệu quyền mua. Thời gian giao dịch là ngày 4/10.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB): Bà Đỗ Thu Giang đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 4/10 đến ngày 2/11.

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-mim-cre-vib-cmg-vib-hpx-42202292918538879.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục