Giao dịch lớn cổ phiếu INN, PCN, KHG, C47, KDH, MSB, FIT

21:03 | 26/10/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu INN, PCN, KHG, C47, KDH, MSB, FIT.

Đăng ký bán ra: FIT

CTCP Tập đoàn F.I.T (Mã: FIT): Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 110.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 25/10.

Đăng ký mua vào: INN, PCN, KHG, C47, KDH, MSB

CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (Mã: INN): Bà Nguyễn Linh Chi, con bà Tạ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến ngày 25/11.

CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc (Mã: PCN): CTCP 873 – Xây dựng công trình giao thông đăng ký mua 137.358 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến ngày 25/11.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG): Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/10 đến ngày 29/11.

CTCP Xây dựng 47 (Mã: C47): Ông Lê Đông Lâm, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 1-30/11.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Mã: KDH): VOF Investment Limited đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/10 đến ngày 29/11.

Bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/10 đến ngày 29/11.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Mã: MSB): Ông Phạm Lê Việt Anh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến ngày 27/11.

 

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-inn-pcn-khg-c47-kdh-msb-fit-422022102621219764.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục