Giao dịch lớn cổ phiếu HDG, HSG, CBS, VIB, CKG, NDN, MIM, TVC, MSH

23:08 | 03/11/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HDG, HSG, CBS, VIB, CKG, NDN, MIM, TVC, MSH.

Đăng ký bán ra: HSG, CBS, VIB, CKG

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Ông Trần Quốc Phẩm, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 400.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 7/11 đến ngày 2/12.

CTCP Mía đường Cao Bằng (Mã: CBS): Ông Nông Văn Lạc, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 786.319 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 7-24/11.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB): Ông Đỗ Xuân Thụ thông báo đã bán 4 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 4/10 đến ngày 2/11.

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang (Mã: CKG): Ông Quảng Trọng Sang, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 304.200 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/10 đến ngày 3/11.

Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, thành viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/11 đến ngày 8/12.

Đăng ký mua vào: NDN, MIM, TVC, MSH

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN): Ông Nguyễn Minh Quang Khánh, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 550.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 24-26/10.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: MIM): Ông Phạm Hữu Thu, Thành viên BKS đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 7/11 đến ngày 5/12.

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã: TVC): Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 617.900 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 30/9 đến ngày 14/10.

CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH): Ông Nguyễn Mạnh Tường, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông báo đã mua 187.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 4/11.

Cổ đông lớn: HDG

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG): Ông Nguyễn Phương Đông thông báo đã bán 930.000cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 27/10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-hdg-hsg-cbs-vib-ckg-ndn-mim-tvc-msh-4220221132353262.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Giao Dịch Chứng Khoán Với Phí từ 0.05%