Giao dịch lớn cổ phiếu DST, DBD, TNA, NTP, PGN, LHC, HCD, DHC, KHG.

21:24 | 25/11/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DST, DBD, TNA, NTP, PGN, LHC, HCD, DHC, KHG.

Đăng ký bán ra: DBD, TNA

CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Mã: DBD): Bà Nguyễn Thị Thủy, chị ruột ông Nguyễn Tiến Hải, Thành viên HĐQT đăng ký bán 400.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 29/12.

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã: TNA): Ông Nguyễn Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 472.100 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh từ ngày 21-22/11.

Đăng ký mua vào: NTP, PGN, LHC, HCD, DHC, KHG

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP): Ông Chu Văn Phương, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 25/10 đến ngày 22/11.

CTCP Phụ gia Nhựa (Mã: PGN): Ông Trần Đặng Công, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 18-22/11.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Mã: LHC): Bà Nguyễn Thị Mai Lan, mẹ ông Trần Việt Thắng, Ủy viên HĐQT thông báo đã mua 129.200 cổ phiếu trên 550.000 cổ phiếu đăng ký. Thời gian giao dịch từ 9-25/11.

Bà Trần Ngọc Huệ, em ruột ông Trần Việt Thắng, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 650.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 28/12.

CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã: HCD): Ông Nguyễn Đức Dũng, Tổng giám đốc thông báo đã mua 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-24/11.

CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC): Ông Lương Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 205.050 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 28/12.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG): Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 1-25/11.

Cổ đông lớn: DST

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Mã: DST): Cao Thị Xuân Thu thông báo đã bán 1 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 22/11.

 

 

 

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-dst-dbd-tna-ntp-pgn-lhc-hcd-dhc-khg-422022112521233184.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu