Giao dịch lớn cổ phiếu (9/1): HVG, NHV, DTT, DHM, DDG, LHC, DWS, C47, HDB

21:17 | 09/01/2023
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HVG, NHV, DTT, DHM, DDG, LHC, DWS, C47, HDB.

Đăng ký bán ra: DDG

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã: DDG): Ông Yang Tuấn An thông báo đã bán 400.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 4/1.

Đăng ký mua vào: LHC, DWS, C47, HDB

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (Mã: LHC): Ông Trần Việt Thắng, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 50.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 11-27/01.

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (Mã: DWS): Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 70.100 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 11-19/01.

CTCP Xây dựng 47 (Mã: C47): CTCP TNHH VP Invest thông báo đã mua 895.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 7/12 đến ngày 5/1.

Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (Mã: HDB): Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 12/1 đến ngày 10/2.

Cổ đông lớn: HVG, NHV, DTT, DHM

CTCP Hùng Vương (Mã: HVG): Bà Phạm Thị Thu Hà thông báo đã mua 785.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 24/09.

CTCP Đầu tư NHV (Mã: NHV): Ông Vũ Văn Chính thông báo đã mua 242.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 4/1.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (Mã: DTT): Bà Phạm Thị Hằng thông báo đã bán 440.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch là ngày 4/1.

CTCP Thương mại và khai thác khoáng sản (Mã: DHM): CTCP Đầu tư Thailand thông báo đã mua 300.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 6/1.

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-91-hvg-nhv-dtt-dhm-ddg-lhc-dws-c47-hdb-4220231921184041.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục