Giao dịch lớn cổ phiếu (21/12): SMT, VPD, HSV, BAF, NDC, KOS, HDB, SBT

19:28 | 21/12/2022
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SMT, VPD, HSV, BAF, NDC, KOS, HDB, SBT.

Đăng ký bán ra: HSV, BAF

CTCP Gang thép Hà Nội (Mã: HSV): Bà Đinh Thị Lan thông báo đã bán toàn bộ 10.500 cổ phiếu (tương đương 0,07% vốn điều lệ). Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 16/12.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF): Ông Phan Ngọc Ân, Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 2.477.500 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/12 đến ngày 20/01.

Ông Lê Xuân Thọ, Thành viên HĐQT đăng ký bán 795.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/12 đến ngày 20/01.

Đăng ký mua vào: NDC, KOS, HDB, SBT

CTCP Nam Dược (Mã: NDC): Ông Phạm Bình Côn, chồng bà Dương Thị Lan, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 15.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 23/12 đến ngày 19/01.

CTCP Kosy (Mã: KOS): Ông Hà Sỹ Dinh, Phó Tổng giám đốc thông báo đã mua 30.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch là ngày 20/12.

Ông Nguyễn Đức Diệp, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã mua 62.500 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận. Thời gian giao dịch là ngày 21/12.

Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (Mã: HDB): Ông Đào Duy Tường, Trưởng BKS đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận từ 15-19/12.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT): Bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/11 đến ngày 19/12.

Cổ đông lớn: SMT, VPD

Công ty cổ phần SAMETEL (Mã: SMT): Ông Phạm Duy Khánh thông báo đã mua 21.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 13/12.

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (Mã: VPD): TEPCO RENEWABLE POWER SINGAPORE PTE. LTD. thông báo đã mua 26 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 20/12.

 

 

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-2112-smt-vpd-hsv-baf-ndc-kos-hdb-sbt-4220221221182548356.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu