Giao dịch lớn cổ phiếu (10/1): SGT, VTK, THG, PDR, NLG

20:58 | 10/01/2023
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SGT, VTK, THG, PDR, NLG.

Đăng ký bán ra: SGT

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Mã: SGT): Bà Lê Thị Kim Nhung, Thành viên BKS thông báo đã bán 43.600 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/12 đến ngày 6/1.

Đăng ký mua vào: VTK, THG, PDR, NLG

CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel (Mã: VTK): Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc thông báo đã mua 10.350 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 14/12 đến ngày 5/1.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã: THG): BCH Công đoàn Cơ sở CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thông báo đã mua 64.137 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/12 đến ngày 6/1.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR): Ông Đoàn Viết Đại Từ, Thành viên HĐQT thông báo đã mua 644.800 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 đến ngày 10/1.

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG): Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 13/1 đến ngày 11/2.

 

 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/giao-dich-lon-co-phieu-101-sgt-vtk-thg-pdr-nlg-422023110205338858.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu