Giá Đường kính trắng tương lai

Giá Đường kính trắng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-04-01 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,89% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,73% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,43% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đường kính trắng
0
6627
01-04-2024
Đường kính trắng
0
6504
29-03-2024
Đường kính trắng
0
6531
22-03-2024
Đường kính trắng
0
6505
21-03-2024
Đường kính trắng
0
6570
08-02-2024
Đường kính trắng
0
6515
07-02-2024
Đường kính trắng
0
6539
05-02-2024
Đường kính trắng
0
6485
02-02-2024

Tin hàng hoá