Giá Đường kính trắng tương lai

Giá Đường kính trắng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,07% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2,04% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,28% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đường kính trắng
0
5900
02-02-2023
Đường kính trắng
0
5904
01-02-2023
Đường kính trắng
0
5874
31-01-2023
Đường kính trắng
0
5859
30-01-2023
Đường kính trắng
0
5664
19-01-2023
Đường kính trắng
0
5667
18-01-2023
Đường kính trắng
0
5632
17-01-2023
Đường kính trắng
0
5616
16-01-2023

Tin hàng hoá