Giá Đường kính trắng tương lai

Giá Đường kính trắng tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -3% trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đường kính trắng
0
5,463.00
30-09-2022
Đường kính trắng
0
5,503.00
29-09-2022
Đường kính trắng
0
5,524.00
28-09-2022
Đường kính trắng
0
5,549.00
27-09-2022
Đường kính trắng
0
5,566.00
26-09-2022
Đường kính trắng
0
5,640.00
23-09-2022
Đường kính trắng
0
5,634.00
22-09-2022
Đường kính trắng
0
5,618.00
21-09-2022

Tin hàng hoá