Giá Đường kính trắng tương lai

Giá Đường kính trắng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,04% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,16% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,01% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đường kính trắng
0
6921
25-09-2023
Đường kính trắng
0
6850
22-09-2023
Đường kính trắng
0
7083
08-09-2023
Đường kính trắng
0
7074
07-09-2023
Đường kính trắng
0
6923
24-08-2023
Đường kính trắng
0
6832
23-08-2023
Đường kính trắng
0
6884
17-08-2023
Đường kính trắng
0
6846
16-08-2023

Tin hàng hoá