Giá Đường kính trắng tương lai

Giá Đường kính trắng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-07-16 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,24% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,24% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,48% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đường kính trắng
0
6147
16-07-2024
Đường kính trắng
0
6132
15-07-2024
Đường kính trắng
0
6176
28-06-2024
Đường kính trắng
0
6097
27-06-2024
Đường kính trắng
0
6206
17-06-2024
Đường kính trắng
0
6213
14-06-2024
Đường kính trắng
0
6208
04-06-2024
Đường kính trắng
0
6174
03-06-2024

Tin hàng hoá