Giá Ure tương lai

Giá Ure tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 2% trong tuần qua và tăng mạnh 10% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Ure
2,555.00
2,505.00
30-09-2022
Ure
2,553.00
2,484.00
29-09-2022
Ure
2,553.00
2,436.00
28-09-2022
Ure
2,553.00
2,389.00
27-09-2022
Ure
2,553.00
2,413.00
26-09-2022
Ure
2,553.00
2,453.00
23-09-2022
Ure
2,545.00
2,463.00
22-09-2022
Ure
2,541.00
2,424.00
21-09-2022

Tin hàng hoá