Giá Than đá tương lai

Giá Than đá tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-06-04 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và tăng mạnh tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Than đá
0
801.4
04-06-2024
Than đá
0
801.4
03-06-2024
Than đá
0
801.4
31-05-2024
Than đá
0
801.4
12-04-2024
Than đá
0
801.4
11-04-2024
Than đá
0
801.4
10-04-2024
Than đá
0
801.4
09-01-2024
Than đá
0
801.4
08-01-2024

Tin hàng hoá