Giá Bạc tương lai

Giá Bạc tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -3% trong tuần qua và tăng nhẹ 3% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Bạc
4,368.33
4,374.00
30-09-2022
Bạc
4,388.00
4,362.00
29-09-2022
Bạc
4,312.00
4,330.00
28-09-2022
Bạc
4,330.33
4,368.00
27-09-2022
Bạc
4,380.00
4,411.00
26-09-2022
Bạc
4,449.67
4,522.00
23-09-2022
Bạc
4,449.67
4,468.00
22-09-2022
Bạc
4,401.33
4,405.00
21-09-2022

Tin hàng hoá