Giá Nhựa PVC tương lai

Giá Nhựa PVC tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1% so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và giảm nhẹ -2% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Nhựa PVC
6,265.71
6,177.00
30-09-2022
Nhựa PVC
6,275.71
6,119.00
29-09-2022
Nhựa PVC
6,275.71
6,076.00
28-09-2022
Nhựa PVC
6,311.43
6,041.00
27-09-2022
Nhựa PVC
6,338.57
6,075.00
26-09-2022
Nhựa PVC
6,338.57
6,170.00
23-09-2022
Nhựa PVC
6,382.86
6,139.00
22-09-2022
Nhựa PVC
6,382.86
6,088.00
21-09-2022

Tin hàng hoá