Giá Đậu tương tương lai

Giá Đậu tương tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-08-24 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,39% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,46% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,16% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đậu tương
0
10536
24-08-2023
Đậu tương
0
10392
23-08-2023
Đậu tương
0
10356
18-08-2023
Đậu tương
0
10232
17-08-2023
Đậu tương
0
10130
16-08-2023
Đậu tương
0
10342
07-08-2023
Đậu tương
0
10330
04-08-2023
Đậu tương
0
10264
03-08-2023

Tin hàng hoá