Giá Đậu tương tương lai

Giá Đậu tương tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-02-20 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,09% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,81% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,19% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đậu tương
0
9064
20-02-2024
Đậu tương
0
8966
19-02-2024
Đậu tương
0
8742
08-02-2024
Đậu tương
0
8622
07-02-2024
Đậu tương
0
8896
31-01-2024
Đậu tương
0
8816
30-01-2024
Đậu tương
0
8852
10-01-2024
Đậu tương
0
8786
09-01-2024

Tin hàng hoá