Giá Đậu tương tương lai

Giá Đậu tương tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-07-23 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,63% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,94% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,94% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đậu tương
0
8956
23-07-2024
Đậu tương
0
8900
22-07-2024
Đậu tương
0
8756
19-07-2024
Đậu tương
0
8790
16-07-2024
Đậu tương
0
8768
15-07-2024
Đậu tương
0
8726
11-07-2024
Đậu tương
0
8676
10-07-2024
Đậu tương
0
8790
18-06-2024

Tin hàng hoá