Giá Đậu tương tương lai

Giá Đậu tương tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và tăng mạnh 7% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đậu tương
0
10,768.00
30-09-2022
Đậu tương
0
10,680.00
29-09-2022
Đậu tương
0
10,676.00
28-09-2022
Đậu tương
0
10,740.00
27-09-2022
Đậu tương
0
10,982.00
26-09-2022
Đậu tương
0
10,844.00
23-09-2022
Đậu tương
0
10,840.00
22-09-2022
Đậu tương
0
10,714.00
21-09-2022

Tin hàng hoá