Giá Đậu tương tương lai

Giá Đậu tương tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1,71% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,80% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,16% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đậu tương
0
10476
02-02-2023
Đậu tương
0
10658
01-02-2023
Đậu tương
0
10660
31-01-2023
Đậu tương
0
10808
30-01-2023
Đậu tương
0
10644
19-01-2023
Đậu tương
0
10510
18-01-2023
Đậu tương
0
10416
17-01-2023
Đậu tương
0
10426
16-01-2023

Tin hàng hoá