Giá Cao su thiên nhiên tương lai

Giá Cao su thiên nhiên tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,07% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,15% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,57% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Cao su thiên nhiên
12840
13680
22-02-2024
Cao su thiên nhiên
12780
13535
21-02-2024
Cao su thiên nhiên
0
13370
05-02-2024
Cao su thiên nhiên
0
13260
02-02-2024
Cao su thiên nhiên
0
13700
25-01-2024
Cao su thiên nhiên
0
13570
24-01-2024
Cao su thiên nhiên
0
13835
15-01-2024
Cao su thiên nhiên
0
13740
12-01-2024

Tin hàng hoá