Giá Cao su thiên nhiên tương lai

Giá Cao su thiên nhiên tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1% so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và tăng nhẹ 4% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Cao su thiên nhiên
12,310.00
13,200.00
30-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,366.00
13,270.00
29-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,356.00
13,300.00
28-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,400.00
13,340.00
27-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,136.00
13,040.00
26-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,152.00
13,170.00
23-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,152.00
13,215.00
22-09-2022
Cao su thiên nhiên
12,120.00
13,060.00
21-09-2022

Tin hàng hoá