Giá Cao su thiên nhiên tương lai

Giá Cao su thiên nhiên tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-05-28 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,87% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2,35% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,74% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Cao su thiên nhiên
0
15270
28-05-2024
Cao su thiên nhiên
0
14990
27-05-2024
Cao su thiên nhiên
0
14925
23-05-2024
Cao su thiên nhiên
0
14810
22-05-2024
Cao su thiên nhiên
0
14570
16-05-2024
Cao su thiên nhiên
0
14380
15-05-2024
Cao su thiên nhiên
0
14750
26-03-2024
Cao su thiên nhiên
0
14485
25-03-2024

Tin hàng hoá