Giá Cao su thiên nhiên tương lai

Giá Cao su thiên nhiên tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -2,65% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,76% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,27% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Cao su thiên nhiên
12210
12860
02-02-2023
Cao su thiên nhiên
12610
13210
01-02-2023
Cao su thiên nhiên
12590
13270
31-01-2023
Cao su thiên nhiên
12710
13435
30-01-2023
Cao su thiên nhiên
0
13320
19-01-2023
Cao su thiên nhiên
0
13385
18-01-2023
Cao su thiên nhiên
0
13240
17-01-2023
Cao su thiên nhiên
0
12975
16-01-2023

Tin hàng hoá