Giá LPG tương lai

Giá LPG tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1% so với phiên trước đó; giảm mạnh -6% trong tuần qua và giảm mạnh -14% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
LPG
5,456.00
4,915.00
30-09-2022
LPG
5,496.00
4,979.00
29-09-2022
LPG
5,506.00
4,948.00
28-09-2022
LPG
5,506.00
5,007.00
27-09-2022
LPG
5,560.00
5,111.00
26-09-2022
LPG
5,564.00
5,208.00
23-09-2022
LPG
5,600.00
5,327.00
22-09-2022
LPG
5,634.00
5,422.00
21-09-2022

Tin hàng hoá