Giá LPG tương lai

Giá LPG tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-07-18 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,26% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,16% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,12% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
LPG
0
4548
18-07-2024
LPG
0
4536
17-07-2024
LPG
0
4547
16-07-2024
LPG
0
4546
15-07-2024
LPG
0
4563
11-07-2024
LPG
0
4548
10-07-2024
LPG
5125
4721
28-06-2024
LPG
5117.5
4684
27-06-2024

Tin hàng hoá