Giá LPG tương lai

Giá LPG tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-09-15 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,61% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,19% trong tuần qua và giảm mạnh -11,42% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
LPG
5360
5727
15-09-2023
LPG
5362
5636
14-09-2023
LPG
0
5749
06-09-2023
LPG
0
5634
05-09-2023
LPG
0
5363
31-08-2023
LPG
0
5258
30-08-2023
LPG
0
5237
29-08-2023
LPG
0
5219
28-08-2023

Tin hàng hoá