Giá LPG tương lai

Giá LPG tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-04-03 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,81% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,52% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,63% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
LPG
0
4790
03-04-2024
LPG
0
4705
02-04-2024
LPG
0
4740
20-03-2024
LPG
0
4733
19-03-2024
LPG
0
4661
18-03-2024
LPG
0
4682
14-03-2024
LPG
0
4618
13-03-2024
LPG
0
4635
26-02-2024

Tin hàng hoá