Giá Lợn hơi tương lai

Giá Lợn hơi tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và giảm nhẹ -4% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Lợn hơi
0
22,430.00
30-09-2022
Lợn hơi
0
22,325.00
29-09-2022
Lợn hơi
0
22,305.00
28-09-2022
Lợn hơi
0
22,075.00
27-09-2022
Lợn hơi
0
21,895.00
26-09-2022
Lợn hơi
0
22,220.00
23-09-2022
Lợn hơi
0
22,520.00
22-09-2022
Lợn hơi
0
22,690.00
21-09-2022

Tin hàng hoá