Giá Lợn hơi tương lai

Giá Lợn hơi tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-06-03 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 2,26% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,12% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,88% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Lợn hơi
0
18345
03-06-2024
Lợn hơi
0
17940
31-05-2024
Lợn hơi
0
18390
22-05-2024
Lợn hơi
0
18210
21-05-2024
Lợn hơi
0
18020
19-04-2024
Lợn hơi
0
17885
18-04-2024
Lợn hơi
0
17980
03-04-2024
Lợn hơi
0
15030
02-04-2024

Tin hàng hoá