Giá Lợn hơi tương lai

Giá Lợn hơi tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,28% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,49% trong tuần qua và tăng mạnh 7,59% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Lợn hơi
0
14535
02-02-2023
Lợn hơi
0
14495
01-02-2023
Lợn hơi
0
14520
31-01-2023
Lợn hơi
0
14515
30-01-2023
Lợn hơi
0
14975
19-01-2023
Lợn hơi
0
15055
18-01-2023
Lợn hơi
0
15050
17-01-2023
Lợn hơi
0
15160
16-01-2023

Tin hàng hoá