Giá Lợn hơi tương lai

Giá Lợn hơi tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,69% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,25% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,25% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Lợn hơi
0
16845
25-09-2023
Lợn hơi
0
16730
22-09-2023
Lợn hơi
0
17270
24-08-2023
Lợn hơi
0
17095
23-08-2023
Lợn hơi
0
17610
08-08-2023
Lợn hơi
0
17475
07-08-2023
Lợn hơi
0
17425
04-08-2023
Lợn hơi
0
17645
01-08-2023

Tin hàng hoá