Giá Quặng sắt tương lai

Giá Quặng sắt tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-02-08 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,65% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,75% trong tuần qua và tăng nhẹ 2,95% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Quặng sắt
0
956.5
08-02-2024
Quặng sắt
0
941
07-02-2024
Quặng sắt
0
990.5
25-01-2024
Quặng sắt
0
971.5
24-01-2024
Quặng sắt
0
962
23-01-2024
Quặng sắt
0
952
22-01-2024
Quặng sắt
0
947
19-01-2024
Quặng sắt
0
932.5
18-01-2024

Tin hàng hoá