Giá Quặng sắt tương lai

Giá Quặng sắt tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và tăng nhẹ 4% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Quặng sắt
772.22
723.50
30-09-2022
Quặng sắt
770.56
721.00
29-09-2022
Quặng sắt
767.89
717.00
28-09-2022
Quặng sắt
761.56
715.00
27-09-2022
Quặng sắt
768.22
710.50
26-09-2022
Quặng sắt
767.33
721.00
23-09-2022
Quặng sắt
764.44
709.50
22-09-2022
Quặng sắt
755.11
695.50
21-09-2022

Tin hàng hoá