Giá Quặng sắt tương lai

Giá Quặng sắt tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,85% so với phiên trước đó; tăng mạnh 5,16% trong tuần qua và tăng nhẹ 3,30% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Quặng sắt
840.67
826.5
14-06-2024
Quặng sắt
825.89
811.5
13-06-2024
Quặng sắt
0
916.5
22-05-2024
Quặng sắt
0
896.5
21-05-2024
Quặng sắt
0
872.5
16-05-2024
Quặng sắt
0
859
15-05-2024
Quặng sắt
0
884
25-04-2024
Quặng sắt
0
870.5
24-04-2024

Tin hàng hoá