Giá Quặng sắt tương lai

Giá Quặng sắt tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -1,61% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,38% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,44% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Quặng sắt
887.11
856.5
02-02-2023
Quặng sắt
902
870.5
01-02-2023
Quặng sắt
896.89
873
31-01-2023
Quặng sắt
900.11
877.5
30-01-2023
Quặng sắt
0
850
19-01-2023
Quặng sắt
0
839.5
18-01-2023
Quặng sắt
0
834
17-01-2023
Quặng sắt
0
846
16-01-2023

Tin hàng hoá