Giá Thép HRC tương lai

Giá Thép HRC tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và tăng nhẹ 2% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Thép HRC
3,970.00
3,863.00
30-09-2022
Thép HRC
3,970.00
3,877.00
29-09-2022
Thép HRC
3,964.00
3,885.00
28-09-2022
Thép HRC
3,968.00
3,854.00
27-09-2022
Thép HRC
3,936.00
3,798.00
26-09-2022
Thép HRC
3,932.00
3,820.00
23-09-2022
Thép HRC
3,920.00
3,767.00
22-09-2022
Thép HRC
3,878.00
3,697.00
21-09-2022

Tin hàng hoá