Giá Vàng tương lai

Giá Vàng tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và ít biến động tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Vàng
0
389.06
30-09-2022
Vàng
0
388.68
29-09-2022
Vàng
0
385.32
28-09-2022
Vàng
0
384.26
27-09-2022
Vàng
0
384.84
26-09-2022
Vàng
0
387.56
23-09-2022
Vàng
0
385.90
22-09-2022
Vàng
0
385.38
21-09-2022

Tin hàng hoá