Giá Vàng tương lai

Giá Vàng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-09-08 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,36% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,27% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,08% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Vàng
0
465.74
08-09-2023
Vàng
0
464.08
07-09-2023
Vàng
0
463.24
31-08-2023
Vàng
0
461.72
30-08-2023
Vàng
0
454.56
11-08-2023
Vàng
0
454.12
10-08-2023
Vàng
0
455.74
07-08-2023
Vàng
0
454.52
04-08-2023

Tin hàng hoá