Giá Vàng tương lai

Giá Vàng tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-06-04 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,18% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,71% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,16% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Vàng
0
555.22
04-06-2024
Vàng
0
554.2
03-06-2024
Vàng
0
556.34
31-05-2024
Vàng
0
574.5
20-05-2024
Vàng
0
563
17-05-2024
Vàng
0
558.18
15-05-2024
Vàng
0
556.06
14-05-2024
Vàng
0
554.02
10-05-2024

Tin hàng hoá