Giá Sợi bông tương lai

Giá Sợi bông tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2% trong tuần qua và giảm mạnh -15% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Sợi bông
24,533.33
20,440.00
30-09-2022
Sợi bông
24,533.33
20,300.00
29-09-2022
Sợi bông
24,733.33
20,385.00
28-09-2022
Sợi bông
24,733.33
20,420.00
27-09-2022
Sợi bông
24,800.00
20,385.00
26-09-2022
Sợi bông
24,800.00
20,775.00
23-09-2022
Sợi bông
24,800.00
20,865.00
22-09-2022
Sợi bông
24,800.00
20,770.00
21-09-2022

Tin hàng hoá