Giá Sợi bông tương lai

Giá Sợi bông tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-08-28 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 4,45% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,34% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,07% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Sợi bông
0
23955
28-08-2023
Sợi bông
0
22935
25-08-2023
Sợi bông
0
23320
11-08-2023
Sợi bông
0
23200
10-08-2023
Sợi bông
0
23265
07-08-2023
Sợi bông
0
23120
04-08-2023
Sợi bông
0
23520
01-08-2023
Sợi bông
0
23380
31-07-2023

Tin hàng hoá