Giá Vải Cotton tương lai

Giá Vải Cotton tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -3% trong tuần qua và giảm mạnh -10% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Vải Cotton
15,479.17
13,515.00
30-09-2022
Vải Cotton
15,463.83
13,360.00
29-09-2022
Vải Cotton
15,484.83
13,370.00
28-09-2022
Vải Cotton
15,479.50
13,465.00
27-09-2022
Vải Cotton
15,482.17
13,575.00
26-09-2022
Vải Cotton
15,600.50
13,995.00
23-09-2022
Vải Cotton
15,550.50
14,120.00
22-09-2022
Vải Cotton
15,551.33
14,050.00
21-09-2022

Tin hàng hoá