Giá Vải Cotton tương lai

Giá Vải Cotton tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,22% trong tuần qua và giảm nhẹ -3,11% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Vải Cotton
15967
15150
02-02-2023
Vải Cotton
15922.5
15150
01-02-2023
Vải Cotton
15852.17
15060
31-01-2023
Vải Cotton
15780.17
15005
30-01-2023
Vải Cotton
0
14785
19-01-2023
Vải Cotton
0
14585
18-01-2023
Vải Cotton
0
14345
17-01-2023
Vải Cotton
0
14315
16-01-2023

Tin hàng hoá