Giá Vải Cotton tương lai

Giá Vải Cotton tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-01-18 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1,28% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,77% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,34% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Vải Cotton
0
15770
18-01-2024
Vải Cotton
0
15570
17-01-2024
Vải Cotton
0
15530
10-01-2024
Vải Cotton
0
15430
09-01-2024
Vải Cotton
0
15665
04-01-2024
Vải Cotton
0
15595
03-01-2024
Vải Cotton
0
15350
11-12-2023
Vải Cotton
0
15320
08-12-2023

Tin hàng hoá