Giá Ngô tương lai

Giá Ngô tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-06-03 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,16% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,26% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,85% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Ngô
0
2461
03-06-2024
Ngô
0
2457
31-05-2024
Ngô
0
2465
29-05-2024
Ngô
0
2451
28-05-2024
Ngô
0
2474
23-05-2024
Ngô
0
2465
22-05-2024
Ngô
0
2419
16-04-2024
Ngô
0
2396
15-04-2024

Tin hàng hoá