Giá Ngô tương lai

Giá Ngô tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2% trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Ngô
2,795.71
2,771.00
30-09-2022
Ngô
2,795.71
2,766.00
29-09-2022
Ngô
2,798.57
2,763.00
28-09-2022
Ngô
2,798.57
2,779.00
27-09-2022
Ngô
2,798.57
2,802.00
26-09-2022
Ngô
2,797.14
2,835.00
23-09-2022
Ngô
2,797.14
2,847.00
22-09-2022
Ngô
2,794.29
2,847.00
21-09-2022

Tin hàng hoá