Giá Ngô tương lai

Giá Ngô tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-02-06 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,59% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1,88% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,88% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Ngô
0
2404
06-02-2024
Ngô
0
2390
05-02-2024
Ngô
0
2394
01-02-2024
Ngô
0
2383
31-01-2024
Ngô
0
2496
11-12-2023
Ngô
0
2490
08-12-2023
Ngô
0
2487
05-12-2023
Ngô
0
2491
04-12-2023

Tin hàng hoá