Giá Đồng tương lai

Giá Đồng tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và giảm nhẹ -2% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Đồng
62,670.00
61,070.00
30-09-2022
Đồng
62,415.00
60,780.00
29-09-2022
Đồng
61,425.00
60,200.00
28-09-2022
Đồng
61,568.33
60,360.00
27-09-2022
Đồng
61,643.33
60,320.00
26-09-2022
Đồng
63,090.00
61,990.00
23-09-2022
Đồng
63,106.67
62,390.00
22-09-2022
Đồng
63,198.33
62,550.00
21-09-2022

Tin hàng hoá