Giá Than cốc tương lai

Giá Than cốc tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 2% trong tuần qua và tăng mạnh 11% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Than cốc
2,500.00
2,794.50
30-09-2022
Than cốc
2,500.00
2,796.00
29-09-2022
Than cốc
2,500.00
2,776.00
28-09-2022
Than cốc
2,500.00
2,778.50
27-09-2022
Than cốc
2,500.00
2,714.00
26-09-2022
Than cốc
2,500.00
2,749.00
23-09-2022
Than cốc
2,500.00
2,722.00
22-09-2022
Than cốc
2,500.00
2,691.50
21-09-2022

Tin hàng hoá