Giá Nhựa đường tương lai

Giá Nhựa đường tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-07-18 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,92% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,19% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,78% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Nhựa đường
0
3636
18-07-2024
Nhựa đường
0
3603
17-07-2024
Nhựa đường
0
3650
10-07-2024
Nhựa đường
0
3657
09-07-2024
Nhựa đường
0
3579
18-06-2024
Nhựa đường
0
3554
17-06-2024
Nhựa đường
0
3554
14-06-2024
Nhựa đường
0
3759
25-04-2024

Tin hàng hoá