Giá Nhựa đường tương lai

Giá Nhựa đường tương lai cập nhật mới nhất ngày 2024-01-26 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,45% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,13% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,33% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Nhựa đường
0
3793
26-01-2024
Nhựa đường
0
3776
25-01-2024
Nhựa đường
0
3725
24-01-2024
Nhựa đường
0
3708
17-01-2024
Nhựa đường
0
3689
16-01-2024
Nhựa đường
0
3715
15-01-2024
Nhựa đường
0
3670
12-01-2024
Nhựa đường
0
3642
10-01-2024

Tin hàng hoá