Giá Nhựa đường tương lai

Giá Nhựa đường tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,75% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,91% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,59% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Nhựa đường
3876
3915
25-09-2023
Nhựa đường
3879.33
3886
22-09-2023
Nhựa đường
3869.33
3987
18-09-2023
Nhựa đường
3809.33
3928
15-09-2023
Nhựa đường
3792.67
3842
14-09-2023
Nhựa đường
0
3879
05-09-2023
Nhựa đường
0
3797
04-09-2023
Nhựa đường
0
3756
31-08-2023

Tin hàng hoá