Giá Nhựa đường tương lai

Giá Nhựa đường tương lai cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,81% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,54% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,08% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Nhựa đường
3953.71
3904
02-02-2023
Nhựa đường
3943.71
3936
01-02-2023
Nhựa đường
3910.86
3899
31-01-2023
Nhựa đường
3896.57
3908
30-01-2023
Nhựa đường
0
3862
19-01-2023
Nhựa đường
0
3796
18-01-2023
Nhựa đường
0
3738
17-01-2023
Nhựa đường
0
3796
16-01-2023

Tin hàng hoá