Giá Nhựa đường tương lai

Giá Nhựa đường tương lai cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc tăng nhẹ 1% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 4% trong tuần qua và giảm nhẹ -1% tháng qua.

Hàng hoá Giá giao ngay Giá tương lai Ngày
Nhựa đường
4,480.86
3,909.00
30-09-2022
Nhựa đường
4,472.29
3,858.00
29-09-2022
Nhựa đường
4,453.71
3,735.00
28-09-2022
Nhựa đường
4,453.71
3,686.00
27-09-2022
Nhựa đường
4,450.86
3,680.00
26-09-2022
Nhựa đường
4,453.71
3,755.00
23-09-2022
Nhựa đường
4,449.43
3,751.00
22-09-2022
Nhựa đường
4,440.86
3,659.00
21-09-2022

Tin hàng hoá