Giá Lúa mì giao ngay

Giá Lúa mì giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và tăng nhẹ 1% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Lúa mì
3,016.00
30-09-2022
Lúa mì
3,016.00
29-09-2022
Lúa mì
3,014.00
28-09-2022
Lúa mì
3,014.00
27-09-2022
Lúa mì
3,008.00
26-09-2022
Lúa mì
3,008.00
23-09-2022
Lúa mì
3,008.00
22-09-2022

Tin hàng hoá