Giá Lúa mì giao ngay

Giá Lúa mì giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-28 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,41% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,39% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Lúa mì
2460
28-06-2024
Lúa mì
2460
27-06-2024
Lúa mì
2440
26-06-2024
Lúa mì
2440
25-06-2024
Lúa mì
2440
24-06-2024
Lúa mì
2440
21-06-2024
Lúa mì
2478
20-06-2024
Lúa mì
2478
19-06-2024
Lúa mì
2478
18-06-2024
Lúa mì
2478
17-06-2024
Lúa mì
2478
14-06-2024

Tin hàng hoá