Giá Lúa mì giao ngay

Giá Lúa mì giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-12-01 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,47% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,57% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,77% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Lúa mì
2954
01-12-2023
Lúa mì
2968
30-11-2023
Lúa mì
2984
29-11-2023
Lúa mì
2986
28-11-2023
Lúa mì
2986
27-11-2023
Lúa mì
2988
24-11-2023
Lúa mì
2984
23-11-2023
Lúa mì
2984
22-11-2023
Lúa mì
2984
21-11-2023
Lúa mì
2978
20-11-2023
Lúa mì
2982
17-11-2023

Tin hàng hoá

Miễn phí giao dịch cổ phiếu