Giá Lúa mì giao ngay

Giá Lúa mì giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-04-17 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,07% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,19% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,04% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Lúa mì
2692
17-04-2024
Lúa mì
2694
16-04-2024
Lúa mì
2694
15-04-2024
Lúa mì
2698
12-04-2024
Lúa mì
2702
11-04-2024
Lúa mì
2702
10-04-2024
Lúa mì
2708
09-04-2024
Lúa mì
2722
08-04-2024
Lúa mì
2730
05-04-2024
Lúa mì
2730
04-04-2024
Lúa mì
2730
03-04-2024

Tin hàng hoá