Giá Ure giao ngay

Giá Ure giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-05-27 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,54% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,24% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Ure
2497.5
27-05-2024
Ure
2497.5
24-05-2024
Ure
2497.5
23-05-2024
Ure
2485.83
22-05-2024
Ure
2485.83
21-05-2024
Ure
2470.83
20-05-2024
Ure
2470.83
17-05-2024
Ure
2452.5
10-05-2024
Ure
2452.5
09-05-2024
Ure
2452.5
08-05-2024
Ure
2452.5
07-05-2024

Tin hàng hoá