Giá Ure giao ngay

Giá Ure giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,44% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,09% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,35% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Ure
2630
25-09-2023
Ure
2641.67
22-09-2023
Ure
2641.67
21-09-2023
Ure
2641.67
20-09-2023
Ure
2635
19-09-2023
Ure
2635
18-09-2023
Ure
2633.33
15-09-2023
Ure
2631.67
14-09-2023
Ure
2631.67
13-09-2023
Ure
2630
12-09-2023
Ure
2630
11-09-2023

Tin hàng hoá