Giá Ure giao ngay

Giá Ure giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,71% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,57% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Ure
2698
30-12-2023
Ure
2785
02-02-2023
Ure
2785
01-02-2023
Ure
2785
31-01-2023
Ure
2780
30-01-2023
Ure
2746
27-01-2023
Ure
2746
26-01-2023

Tin hàng hoá