Giá Than đá giao ngay

Giá Than đá giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-03 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,47% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,83% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Than đá
1068.75
30-12-2023
Than đá
1051.25
03-02-2023
Than đá
1051.25
02-02-2023
Than đá
1058.75
01-02-2023
Than đá
1058.75
31-01-2023
Than đá
1061.25
30-01-2023
Than đá
1061.25
27-01-2023

Tin hàng hoá