Giá Than đá giao ngay

Giá Than đá giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-22 00:00:00 tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,58% so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,81% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,56% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Than đá
925
21-02-2024
Than đá
918.6
20-02-2024
Than đá
918.6
19-02-2024
Than đá
915.4
16-02-2024
Than đá
915.4
15-02-2024
Than đá
915.4
14-02-2024
Than đá
915.4
13-02-2024
Than đá
915.4
12-02-2024
Than đá
915.4
09-02-2024
Than đá
915.4
08-02-2024

Tin hàng hoá