Giá Than đá giao ngay

Giá Than đá giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,04% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,58% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Than đá
877
13-06-2024
Than đá
877
12-06-2024
Than đá
876.25
11-06-2024
Than đá
876.25
10-06-2024
Than đá
876.25
07-06-2024
Than đá
879.75
06-06-2024
Than đá
879.75
05-06-2024
Than đá
879.75
04-06-2024
Than đá
879.75
03-06-2024
Than đá
879.75
31-05-2024

Tin hàng hoá