Giá Axit sunfuric giao ngay

Giá Axit sunfuric giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-23 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -4,15% trong tuần qua và giảm nhẹ -4,15% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Axit sunfuric
203.75
22-02-2024
Axit sunfuric
203.75
21-02-2024
Axit sunfuric
203.75
20-02-2024
Axit sunfuric
203.75
19-02-2024
Axit sunfuric
187.5
16-02-2024
Axit sunfuric
187.5
15-02-2024
Axit sunfuric
187.5
14-02-2024
Axit sunfuric
187.5
13-02-2024
Axit sunfuric
187.5
12-02-2024
Axit sunfuric
187.5
09-02-2024

Tin hàng hoá