Giá Đậu tương giao ngay

Giá Đậu tương giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và giảm nhẹ -2% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đậu tương
6,060.00
30-09-2022
Đậu tương
6,060.00
29-09-2022
Đậu tương
6,150.00
28-09-2022
Đậu tương
6,150.00
27-09-2022
Đậu tương
6,150.00
26-09-2022
Đậu tương
6,150.00
23-09-2022
Đậu tương
6,150.00
22-09-2022

Tin hàng hoá