Giá Đậu tương giao ngay

Giá Đậu tương giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,92% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,83% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đậu tương
5600
30-12-2023
Đậu tương
5400
02-02-2023
Đậu tương
5400
01-02-2023
Đậu tương
5400
31-01-2023
Đậu tương
5400
30-01-2023
Đậu tương
5500
27-01-2023
Đậu tương
5500
26-01-2023

Tin hàng hoá