Giá Đậu tương giao ngay

Giá Đậu tương giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc giảm nhẹ -0,98% so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,49% trong tuần qua và tăng nhẹ 2,46% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đậu tương
5100
22-09-2023
Đậu tương
5100
21-09-2023
Đậu tương
5100
20-09-2023
Đậu tương
5100
19-09-2023
Đậu tương
5100
18-09-2023
Đậu tương
5150
15-09-2023
Đậu tương
5150
14-09-2023
Đậu tương
5150
13-09-2023
Đậu tương
5150
12-09-2023
Đậu tương
5150
11-09-2023

Tin hàng hoá