Giá Đậu tương giao ngay

Giá Đậu tương giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-14 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và giảm nhẹ -0,38% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đậu tương
4776
13-06-2024
Đậu tương
4776
12-06-2024
Đậu tương
4776
11-06-2024
Đậu tương
4776
10-06-2024
Đậu tương
4776
07-06-2024
Đậu tương
4776
06-06-2024
Đậu tương
4776
05-06-2024
Đậu tương
4776
04-06-2024
Đậu tương
4776
03-06-2024
Đậu tương
4804
31-05-2024

Tin hàng hoá