Giá Đậu tương giao ngay

Giá Đậu tương giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-04-17 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và giảm nhẹ -0,17% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Đậu tương
4716
16-04-2024
Đậu tương
4716
15-04-2024
Đậu tương
4716
12-04-2024
Đậu tương
4716
11-04-2024
Đậu tương
4716
10-04-2024
Đậu tương
4716
09-04-2024
Đậu tương
4716
08-04-2024
Đậu tương
4716
05-04-2024
Đậu tương
4716
04-04-2024
Đậu tương
4716
03-04-2024

Tin hàng hoá