Giá Bạc giao ngay

Giá Bạc giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -2% trong tuần qua và tăng nhẹ 3% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Bạc
4,368.33
30-09-2022
Bạc
4,388.00
29-09-2022
Bạc
4,312.00
28-09-2022
Bạc
4,330.33
27-09-2022
Bạc
4,380.00
26-09-2022
Bạc
4,449.67
23-09-2022
Bạc
4,449.67
22-09-2022

Tin hàng hoá