Giá Vải thô giao ngay

Giá Vải thô giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 1% trong tuần qua và tăng nhẹ 3% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Vải thô
451,562.50
30-09-2022
Vải thô
452,562.50
29-09-2022
Vải thô
452,687.50
28-09-2022
Vải thô
448,687.50
27-09-2022
Vải thô
448,687.50
26-09-2022
Vải thô
448,562.50
23-09-2022
Vải thô
448,812.50
22-09-2022

Tin hàng hoá