Giá Nhựa PVC giao ngay

Giá Nhựa PVC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,63% trong tuần qua và tăng nhẹ 0,08% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa PVC
6182
22-09-2023
Nhựa PVC
6214
21-09-2023
Nhựa PVC
6254
20-09-2023
Nhựa PVC
6248
19-09-2023
Nhựa PVC
6260
18-09-2023
Nhựa PVC
6280
15-09-2023
Nhựa PVC
6310
14-09-2023
Nhựa PVC
6346
13-09-2023
Nhựa PVC
6356
12-09-2023
Nhựa PVC
6366
11-09-2023

Tin hàng hoá