Giá Nhựa PVC giao ngay

Giá Nhựa PVC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-02-23 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,13% trong tuần qua và giảm nhẹ -0,39% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa PVC
5580
22-02-2024
Nhựa PVC
5580
21-02-2024
Nhựa PVC
5566
20-02-2024
Nhựa PVC
5566
19-02-2024
Nhựa PVC
5566
16-02-2024
Nhựa PVC
5566
15-02-2024
Nhựa PVC
5566
14-02-2024
Nhựa PVC
5566
13-02-2024
Nhựa PVC
5566
12-02-2024
Nhựa PVC
5566
09-02-2024

Tin hàng hoá