Giá Nhựa PVC giao ngay

Giá Nhựa PVC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1% trong tuần qua và giảm nhẹ -4% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa PVC
6,265.71
30-09-2022
Nhựa PVC
6,275.71
29-09-2022
Nhựa PVC
6,275.71
28-09-2022
Nhựa PVC
6,311.43
27-09-2022
Nhựa PVC
6,338.57
26-09-2022
Nhựa PVC
6,338.57
23-09-2022
Nhựa PVC
6,382.86
22-09-2022

Tin hàng hoá