Giá Nhựa PVC giao ngay

Giá Nhựa PVC giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -0,97% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,57% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Nhựa PVC
6141.67
30-12-2023
Nhựa PVC
6338.33
02-02-2023
Nhựa PVC
6338.33
01-02-2023
Nhựa PVC
6405
31-01-2023
Nhựa PVC
6405
30-01-2023
Nhựa PVC
6216.67
27-01-2023
Nhựa PVC
6216.67
26-01-2023

Tin hàng hoá