Giá Phốt pho vàng giao ngay

Giá Phốt pho vàng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-02-02 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 2,12% trong tuần qua và tăng nhẹ 2,12% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Phốt pho vàng
33125
30-12-2023
Phốt pho vàng
31750
02-02-2023
Phốt pho vàng
31750
01-02-2023
Phốt pho vàng
31750
31-01-2023
Phốt pho vàng
33125
30-01-2023
Phốt pho vàng
33125
27-01-2023
Phốt pho vàng
33125
26-01-2023

Tin hàng hoá