Giá Phốt pho vàng giao ngay

Giá Phốt pho vàng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-04-17 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; giảm nhẹ -1,72% trong tuần qua và giảm nhẹ -1,80% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Phốt pho vàng
23593.33
16-04-2024
Phốt pho vàng
23060
15-04-2024
Phốt pho vàng
23060
12-04-2024
Phốt pho vàng
23060
11-04-2024
Phốt pho vàng
22796
10-04-2024
Phốt pho vàng
22726.67
09-04-2024
Phốt pho vàng
22693.33
08-04-2024
Phốt pho vàng
22660
05-04-2024
Phốt pho vàng
22660
04-04-2024
Phốt pho vàng
22660
03-04-2024

Tin hàng hoá