Giá Phốt pho vàng giao ngay

Giá Phốt pho vàng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2023-09-25 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng nhẹ 0,91% trong tuần qua và tăng nhẹ 1,50% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Phốt pho vàng
25522.67
22-09-2023
Phốt pho vàng
26326
21-09-2023
Phốt pho vàng
26326
20-09-2023
Phốt pho vàng
26326
19-09-2023
Phốt pho vàng
25993.33
18-09-2023
Phốt pho vàng
25993.33
15-09-2023
Phốt pho vàng
26493.33
14-09-2023
Phốt pho vàng
26493.33
13-09-2023
Phốt pho vàng
26493.33
12-09-2023
Phốt pho vàng
26400
11-09-2023

Tin hàng hoá