Giá Phốt pho vàng giao ngay

Giá Phốt pho vàng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 30-09-2022 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; ít biến động trong tuần qua và tăng mạnh 13% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Phốt pho vàng
36,375.00
30-09-2022
Phốt pho vàng
36,375.00
29-09-2022
Phốt pho vàng
36,375.00
28-09-2022
Phốt pho vàng
36,375.00
27-09-2022
Phốt pho vàng
36,500.00
26-09-2022
Phốt pho vàng
36,500.00
23-09-2022
Phốt pho vàng
36,500.00
22-09-2022

Tin hàng hoá