Giá Phốt pho vàng giao ngay

Giá Phốt pho vàng giao ngay cập nhật mới nhất ngày 2024-06-28 00:00:00 tại Trung Quốc ít biến động so với phiên trước đó; tăng mạnh trong tuần qua và tăng nhẹ 1,11% tháng qua.

Hàng hoá Giá Ngày
Phốt pho vàng
22133.33
27-06-2024
Phốt pho vàng
22133.33
26-06-2024
Phốt pho vàng
22133.33
25-06-2024
Phốt pho vàng
22133.33
24-06-2024
Phốt pho vàng
22133.33
21-06-2024
Phốt pho vàng
22133.33
20-06-2024
Phốt pho vàng
22096
19-06-2024
Phốt pho vàng
22096
18-06-2024
Phốt pho vàng
22096
17-06-2024
Phốt pho vàng
22096
14-06-2024

Tin hàng hoá